LASTMINUTE KÖZPONT

Last minute Jordánia


  •                        

Utazások kategóriák szerint

lastminute utak

Görögország

23.900 Ft/fő-től


lastminute utak

Egyiptom

86.625 Ft/fő-től


lastminute utak

Jordánia

237.500 Ft/fő-től


lastminute utak

Tunézia

89.900 Ft/fő-től


lastminute utak

Spanyolország

89.900 Ft/fő-től


lastminute utak

Törökország

73.508 Ft/fő-től


Jordánia körutazás

Jordánia körutazás


Régió / Város: Aqaba-Petra-Amman / Aqaba-Petra-Amman
Utazás módja: repülővel
Kategória: Körutazás
237 500 Ft/Fő-től

 Részletes leírás

ELŐJELETKEZÉS 2018-2019 TÉL!

A fentüntett időpontok, árak és programleírások tájékoztató jellegűek! A programok és részvételi díjak a katalógus megjelenésekor, 2018. szeptemberében kerülnek véglegesítésre.

A részletekről érdeklődjön irodánkban!

 

1. nap: Amman

Elutazás Ferihegyről a reggeli órákban, érkezés Am­man­ba kora délután. Autóbuszos vá­ros­né­zés Jor­dá­nia szépen karbantartott fő­vá­ro­sá­ban, szállás (2 éj).

 

2. nap: Jerash, Madaba, Nebo-hegy

Egész napos kirándulás Amman kör­nyé­kén. Az első megállónk Jerash, a kiváló álla­potban megma­radt romváros (erőd­falak, templomok, szín­házak, fürdők, hippo­drom, diadalív, 600 méter hosszú, hatalmas oszlo­pokkal sze­gé­lye­zett főutca stb.). Jerash a világ egyik legrégibb városa, virág­kora a Római Biro­dalom idő­sza­kában volt. 

A déli órákban to­vább­uta­zás Mada­bába, a moza­ikok váro­sába. A város fő attrak­ciója az az 1500 éves mozaik­térkép a Szent György-templomban, mely a Szentföld fontos helyeit mutatja be.

Madaba után a szom­szé­dos Nebo-hegyre utazunk, ahonnan Mózes és a zsidó nép a hosszú siva­tagi vándorlás után megpil­lan­totta az ígéret földjét (nagy­szerű pano­ráma a Holt-tengerre, a Jordán folyó völgyére és tiszta időben még Jeruzsálemre is).

 

3. nap: Petra

Utazás a modern sivatagi autóúton Petrába, a titok­zatos rózsa­színű városba, a naba­teusok 2000 évvel ezelőtti fővá­rosába. A világ 7 csodája közé bevá­lasz­tott műem­lék­együttes vad­re­gé­nyes sivatagi környe­zetben talál­ható, meg­te­kin­té­se minden jordá­niai utazás csúcs­pontját jelenti. A romváros közös beba­ran­go­lása után az érdek­lő­dőknek marad idejük Petra egyik legran­gosabb látni­va­lója, az ún. „Kolostor” meg­te­kin­té­sé­re is, mely a többi épít­ménytől távolabb, egy hegy­tetőn talál­ható. (Lehe­tőség van a felme­ne­telre szamár­háton is.) Szállás Petrában (1 éj).

 

4. nap: Wadi Rum, Aqaba

Reggel to­vább­uta­zás déli irányba. Kirándulás Wadi Rumba, az ország egyik leg­ér­de­ke­sebb sivatagi tájegy­sé­gébe (kü­lön­le­ges szikla­alak­za­tok). A völgy fölé magasodik az 1754 méter magas Jebel Rum, Jordánia leg­ma­ga­sabb hegy­csúcsa. A láto­gatói központba való megér­kezés után átszáll a csoport terep­já­rókba, és másfél órás ba­ran­go­lás követ­kezik a széles siva­tagi völgyben (fotó­szü­netekkel).

Délután érkezés a Vörös-tenger partján fekvő Aqa­bá­ba, szabad program. Aqaba az ország egyetlen ten­ger­par­ti üdü­lőhelye. Kedvező fekvé­sének köszön­he­tően márci­ustól novem­berig stran­do­lásra többnyire alkalmas az időjárás. A város üzle­te­iben óriási az árubőség és jó áron lehet vásá­rolni, hiszen vám­mentes terü­letről van szó. Szállás Aqaba mellett (2 éj). (Az 5 csil­la­gos szálloda saját ten­ger­par­ti stranddal és meden­cékkel rendel­kezik. Aqaba központjába a szálloda ingyenes buszjá­ra­taival lehet bejutni.)

 

5. nap: Aqaba

Szabad program, pihenés a Vörös-tenger partján. Lehe­tőség üveg­fe­nekű hajóval kirán­dulást tenni a környező gyönyörű korall­zá­to­nyokhoz.

 

6. nap: Kerak vára, Hammamat Ma'in, Holt-tenger

Búcsú Aqabától, utazás észak felé. Késő délelőtt Kerak város impo­záns várát nézzük meg, amit a keresz­tes­lo­vagok emeltek a XII. században Jeru­zsálem védel­mére. Az erődhöz egy érdekes múzeum is tartozik.

A követ­kező prog­ramunk a világ egyik leglát­vá­nyo­sabb sivatagi oázisa, Hammamat Ma'in. Külön­leges élmény, ahogy a vege­táció nélküli sivatagi tájból megér­kezünk ebbe a léleg­zet­el­állító völgybe, ahol több mint 50 termál­vizes forrás fakad. Itt talál­ható Jordánia leg­ma­ga­sabb víze­sése. A lezú­duló meleg termálvíz alatt fürödni is lehet. A termé­szeti csoda meg­te­kin­té­sé­re fizetett belépődíj egyben fürdő­jegy is, utána zuha­nyo­zási le­he­tő­séget bizto­sí­tanak. 

Késő délután érkezés a Holt-tengerhez, mely több mint 400 méterrel van a tenger szintje alatt (Földünk legmélyebb száraz­földi pontja). A nagyon magas sótar­ta­lomnak köszön­he­tően a vizen fekve (lebegve) akár újságot is lehet olvasni. Szállás a Holt-tengernél (2 éj).

 

7. nap: Holt-tenger / Jeruzsálem

Szabad program a Holt-tengernél. Lehetőség pihe­nésre, fürdésre a Holt-tengerben, illetve a szálloda meden­céiben. A szálloda wellness cent­ruma szá­mos szépé­szeti szolgál­tatást kínál. A Holt-ten­ger­ből származó só és iszap gyógy­ha­tását tudo­mányos kuta­tások igazolják, az innen származó készít­mények világ­hírűek.

Fakultatív program: Jeruzsálem

Egész napos kirándulás Jeruzsá­lembe, 3 világ­vallás szent váro­sába. Az Olajfák hegyéről csodá­latos pa­no­rá­má­ban gyö­nyör­köd­he­tünk, majd a Getsemáné kert meg­te­kin­té­se után az óvárossal ismer­ke­dünk (muzulmán és keresz­tény negyed, Via Dolorosa – a keresztút, Szent Sír bazilika, Jaffa kapu, zsidó negyed, Siratófal stb.).

A fakultatív program ára: 28.000 Ft (belépő­dí­jakkal).

Figyelem: A határ­át­lé­pé­seknél kilé­pési ille­téket kell fizetni mindkét ország esetében. A jordán illeték összege kb. 15 USD, az izraelié pedig kb. 50 USD.

 

8. nap: Holt-tenger

Pihenés a szál­lo­dá­ban, majd a déli órákban transz­fer a repülő­térre, elutazás Buda­pest­re. Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban.

 

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, bécsi át­szál­lás­sal. Jordániában légkondicionált autóbusszal.

 

Szállás

2018. október 30-i csoport: 4 éjszaka 4 csillagos, 3 éjszaka pedig 5 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.

2018. november 13-i csoport: 7 éjszaka 4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.

 

Ellátás

Félpanzió (büféreggeli, büfévacsora).

 

A részvételi díj tartalmazza: a repülőjegyeket, a helyi autó­bu­szos közlekedést, a 7 éjszakai szál­lást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a magyar nyelvű idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza a belépődíjakat: 33.300 Ft/fő, a borravalót és vízumot.

Borravaló (Baksis): Számítsanak rá, hogy a helyiek elvárják a borravalót, melynek összege összesen kb. 30 USD utasonként.

 

A beutazáshoz vízum szükséges!

 

ELŐJELETKEZÉS 2018-2019 TÉL!

A fentüntett időpontok, árak és programleírások tájékoztató jellegűek! A programok és részvételi díjak a katalógus megjelenésekor, 2018. szeptemberében kerülnek véglegesítésre.

A részletekről érdeklődjön irodánkban!

 Képek

 

 Indulási időpontok, árak

Elhelyezés: 2 fős szobában
Indulás időpontEllátásÁr
2019-03-287 éjFélpanzió237 500 Ft/fő + illetékek (0 Ft/fő)Ajánlat kérése
2019-04-097 éjFélpanzió237 500 Ft/fő + illetékek (0 Ft/fő)Ajánlat kérése
Amennyiben nem talált megfelelő időpontot vagy utazást, kérjük keresse irodánkat elérhetőségeinken, hiszen a feltüntetett utazások csak egy részét jelentik teljes kínálatunknak!
Lastminute Központ Utazási Iroda Kft. | Adószám: 23803567-2-42 | | BFKH U-001335 | Minden jog fenntartva. © 2017
1173 Budapest, Cinkotai út 6/17. (Cinkotai úti üzletsor) | Telefon/fax: 06-1-256-38-94 | e-mail: info@lastminutekozpont.hu
Az oldalainkon feltüntetett információ kizárólag tájékoztató jellegű, az árváltozás jogát fenntartjuk. Adatvédelmi tájékoztató

Kiemelt last minute utak: Last minute Egyiptom | Last minute Görögország | Last minute Tunézia | Last minute Jordánia